Om ADSL.in.no

ADSL.in.no samler flere bredbånds alternativer på en plass.

IP Telefoni med
Telio IP TelefoniADSLSHDSL
Privat
Bedrift 

Vi samarbeider tett med Nextgentel, Bluecom og Telio om å levere det som er blandt markedets beste ADSL-løsninger.


 

Foreningen 2 Foreldre

ADSL.in.no støtter barnas kamp for like vilkår.

Støtt F2F og vær med å bidra til barnas rett til 2 foreldre.
Benytt linken for å Støtte Foreningen 2 Foreldre.

Hvem er F2F?

Foreningen 2 Foreldre er en foreldre-barn organisasjon som ble etablert i 1985. Foreningen drives på frivillig basis, og omfatter omlag 2000 medlemmer tilknyttet en rekke fylkeslag over hele landet.

 

F2F's visjon.
F2F skal skape trygge familieforhold for barn med to hjem. Så enkelt, og så vanskelig. Trygge familieforhold for disse barna krever:

 • Felles omsorg/likeverdig foreldreskap som hovedprinsipp i barneloven
 • Automatisk felles foreldreansvar for alle foreldre, uansett samlivsstatus 
 • En trygde- og stønadsordning som belønner samarbeidende foreldre
 • Rettslig, reell beskyttelse av barnets forhold til begge dets biologiske foreldre:
  • beskyttelse av samværsretten 
  • sikring av kontakt mellom barn og foreldre umiddelbart etter samlivsbrudd
  • biologiske foreldre forespørres først ift å overta omsorg for barn der hovedomsorgshaver ikke er i stand til dette.
  • offentlig informasjonsplikt til begge biologiske foreldre om forhold som vedrører barnets ve og vel.
Hva mener F2F?

 1. Barn har rett på voksne foreldre!
  Ansvaret som foreldre innebærer at man skal skille mellom ens egne behov og barnets under et samlivsbrudd.
 2. Barn har rett på to foreldre!
  Foreldrenes samlivsstatus påvirker ikke deres livsviktige funksjon som barnets nærmeste støttespillere. Begge foreldre er like viktige i denne sammenheng, selv om de er ulike.
 3. Barn har rett på en likeverdig behandling av foreldrene!
  Dagens barnelov og praktiseringen av denne øker konfliktnivået mellom foreldrene ved å skape vinnere og tapere.
   
 4. Barn har rett på beskyttelse!
  Barn er spesielt sårbare og trenger ekstra vern. Barneloven skal regulere generelle forhold mellom foreldre og barn, straffeloven straffbare forhold. 
  Samværsboikott straffes ikke i dag, og påfører årlig mange barn en sorg ingen vil ta ansvar for.
Om F2F
Hvordan jobber F2F?

F2F's virksomhet er tredelt

 1. Rådgivende virksomhet: vi driver rådgiving og veiledning av foreldre, besteforeldre, steforeldre i praktiske, økonomiske, juridiske eller personlige spørsmål. Vi bistår også ansatte i privat/offentlig virksomhet som i sitt daglige virke møter problemstillinger rundt samlivsbrudd.
 2. Kompetansehevende tiltak: vi driver kursing/kompetansehevende tiltak. Kursene rettes mot både privat og offentlig virksomhet, og gjør arbeidsgivere, skole- og helsepersonell osv i stand til å drive hjelp til selvhjelp for å redusere sykefravær og andre skadevirkninger av samlivsbrudd, både hos barn og hos foreldre/familie.
 3. Politisk arbeid: vi ønsker en ny og bedre barnelov. Som pådriver og kompetanseorganisasjon er vi høringsinstans ved utforming av relevant lovverk, vi deltar i ulike brukerutvalg og fora, vi arrangerer konferanser, seminarer og politikermøter, deltar i aktuelle forskningsprosjekter, påklager saker til bl.a. likestillingsombud og FNs komité for overvåkning av barns rettigheter, og mye mer.


Deres AS - ADSL.in.no. - post@in.no
Alt innhold © 1998-2009 ADSL.in.no
| Bedrift VoIP | Telio Bedrift IP telefon | Telio | Telio |
| Bestill IP telefoni | Bredbandstelefon | Bedrift IP telefon | Adsl.in.no |
"Billig bredbåndstelefoni fra Telio Bedrift. Nå kan din bedrift ringe 9 av 10 samtaler uten ekstra kostnader!"

- www.in.no - www.norgesweb.no - www.norgesweb.com - www.norgesweb.biz - www.mailmeg.com - www.aviosys.no - www.allmedia.no - www.oljemaleri.com - oljemaleri -- olje maleri steambad - steamdusj - steam bad - steamkabinett - scooter - massasjestol - scoter - Thailand ferie - Thailand holiday - infrared badstu - massasjebelte- www.telio.no/reseller/1006 - telio - agel -